Uitgeverij RoJo is opgericht door Ronald Rhijnsburger en Jolanda Rhijnsburger te bevordering en verspreiding van goede en goedkope lectuur.

 

Die thans de intentie dragen om iedere lezer in diens hart te mogen verblijden, raken,  ontroeren, en om zo een bewuster klimaat voor de mensheid tot stand te brengen.

Hoofdredacteur

Uitgeverij RoJo staat thans onder leiding van Ronald Rhijnsburger.

Ronald Rhijnsburger is mede oprichter van het schrijverscollectief RoJo, waarin gelijkgestemde auteurs, dichters, kunstenaars samenkomen om hun krachten en intenties over het gesproken woord en beeldvorming te bundelen. 

 

Ronald is verantwoordelijk voor de redactie, interviews, columns, vormgeving, etc. Publicaties worden onder mede verantwoording van desbetreffende collegianten in samenspraak genomen. 

Redacteur

  

Jolanda Rhijnsburger is medebepaalster en vormgeefster van Uitgeverij RoJo.

Samen met haar echtgenoot en haar onvoorwaardelijke inzet met de collegianten van Uitgeverij RoJo en partners, is zij het baken van rust en vertrouwen.

Haar aandeel in het schrijverscollectief is vertrouwen, inzet en geduld.

 

 

Vrijwilliger

 

 

Lucia Rhijnsburger houd zich voornamelijk bezig met redigeren van teksten, manuscripten en vormgeving. 

 

 

Sociale media Stagiaire

 

 

Demi Brosens is de stagiaire die zich toespitst op de marketing zoals, Facebook, Instagram, Google, enz.